Home > Preken > NBG > zondag 25 november 2018,…

zondag 25 november 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Voorzang: Lied 151: 1 en 3 (Wij loven U, o God)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8: 1 – 17

Psalm 51: 5 (NB)

Prediking: Op Gods operatietafel

Lied 172: 1 en 2  (Abba Vader)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 103: 1, 5 en 9 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 48: 6 (OB)

Zegen

 

zondag 25 november 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk