Home > Preken > zondag 25 november 2018,…

zondag 25 november 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet,

Lied 129: 1 en 2  (Groot is Uw trouw, o Heer)

Lezing van Gods wil, Psalm 130: 2 en 3 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 305 (Hoger dan de blauwe luchten)

Gebed

Schriftlezing: Job 42

Psalm 139: 1, 2 en 9 (NB)

Prediking: Thema: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”  1: Job erkent God; 2: God zegent Job

Psalm 17: 3 en 8 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 97: 1 en 2 (Halleluja, lof zij het Lam)

Zegen

zondag 25 november 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan