Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 25 september 2016,…

zondag 25 september 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 103: 1 en 2 (OB)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 103: 7 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Psalm 26: 8 (OB)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Joh. 15: 11 – 17

Zingen: Lied 53: 4 (Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Galaten 2: 15 – 21

Psalm 146: 5 en 6 (OB)

Prediking: Thema: Verwerp Gods genade niet!

Psalm: 63: 2 en 3 (NB)

Dankgebed

Psalm 150: 1 en 3 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 117: 1, 2 en 3 (Heer, Uw licht en uw liefde schijnen)

Zegen

zondag 25 september 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk