Home > Preken > zondag 26 augustus 2018,…

zondag 26 augustus 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger Prof. Dr. G. C.  den Hertog uit Apeldoorn

Psalm 24:1,2,3 OB

Stil gebed, votum en groet

Zingen Gezang 163= Liedboek 437:1,2,3

Gebed

Schriftlezing Psalm 26 & Lukas 18:9-14

Zingen Psalm 17:1,2,3 OB

Preek

Zingen Psalm 26:1,2,3,8 OB

Dankzegging en voorbeden

Zingen Psalm 66:3,5,7 NB (onder voorspel collecte)

Geloofsbelijdenis

Zingen Dankt, dankt nu allen God Gezang 182 = 135:1,2,3

Zegen

zondag 26 augustus 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk