Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 26 februari 2017,…

zondag 26 februari 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk.

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 116: 1 en 11 (OB)

Stil gebed; Votum en Groet

Lied 158: 1, 2, 3 en 4 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 3: 19 – 4: 4 en Zondag 33 HC

Psalm 51: 5 en 6 (OB)

Prediking: Bekering: Kom terug tot God! 1. Afkeer van de zonde. 2. Omkeer naar God.

Psalm 139: 1, 2 en 14 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God, wij loven U)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 48: 6 (OB)

Zegen

 

zondag 26 februari 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk.