Home > Preken > zondag 26 februari 2017,…

zondag 26 februari 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan.

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen ter nagedachtenis aan zr. Flipse: Psalm 90: 1 (NB)

Voorzang: Psalm 111: 1 en 3 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet,

Lied 167: 1 en 2 (Geef vrede, Heer, geef vrede)

Lezing van Gods wet

Psalm 79: 4 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing Johannes 6: 1 – 15

Psalm 23: 1, 2 en 3 (OB)

Prediking:  De Goede Herder geeft leven en overvloed. 1. De gave van de discipelen. 2. De gave van Jezus.

Psalm 146: 1 en 4 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 117: 1, 2 en 3 (Heer, Uw Licht en Uw liefde schijnen)

Zegen

 

zondag 26 februari 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan.