Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 26 juni, middagdienst…

zondag 26 juni, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 133: 1 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 51: 3 en 5 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 2 + Zondag 14 Heidelbergse catechismus

Lied 25: 1, 2 en 3 (een grote Hogepriester)

Prediking: Echte broederliefde: Geschonken door de Vader, tot redding van mensen.

Psalm 22: 9, 10 en 12 (NB)

Dankgebed

Collecten

Psalm 72: 7 en 9 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 189: 1, 2 en 3 (O Heer, mijn God…)

Zegen

zondag 26 juni, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk