Home > Preken > zondag 26 juni, morgendienst…

zondag 26 juni, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

 

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 62: 1 en 5 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 80: 3 en 11 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 90: 1, 7 en 8 (NB)

Kindermoment

Kinderlied: Lied 312 (Je hoeft niet bang te zijn)

Gebed

Schriftlezing Psalm 13

Psalm 13: 1, 3 en 5 (OB)

Prediking: Thema: Een gebed uit de nood: klagen, vragen, gedragen worden

Psalm 42: 1 en 5 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 146: 1, 2 en 3 (Ik bouw op U)

Zegen

>> mooi aansluitend lied na de dienst van vanmorgen!

https://www.youtube.com/watch?v=oNnUkperut0

 

zondag 26 juni, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan