Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 26 maart 2017,…

zondag 26 maart 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk, met de viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging!

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 24: 1, 2, 3 en 4 (Wij roepen Koning Christus aan)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Psalm 116: 7 (OB)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Joh. 17: 1 – 5

Zingen: Psalm 116: 11 (OB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Joh. 13:  1 – 20

Psalm 79: 5 (NB)

Prediking:

Psalm 103: 1 en 9 (NB)

Dankgebed

Psalm  17: 3 en 4 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God, die liefde zijt…)

Zegen

zondag 26 maart 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk