Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 26 maart 2017,…

zondag 26 maart 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan met de viering van het Heilig Avondmaal

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

 

Psalm 118: 1 en 8  (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Zingen:  Psalm 136: 1 en 11 (OB)

Lezing van de Samenvatting van de Wet

Zingen:  Psalm 16: 3 en 6 (OB)

Kindermoment + Kinderlied: Lied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: Joh. 13: 1 – 11

Zingen: Lied 22: 1, 2 en 3 (Wij zingen, Vader, U ter eer)

Prediking: thema: Jezus liefde: eindeloos en grenzeloos!

Zingen: Lied 22: 4, 5 en 6 (Daarom heeft God zijn Knecht die leed)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 27: 7 (OB)

Uitnodiging

Zingen: Psalm 116: 1 (OB)

1e tafel: Joh. 14: 1 – 6

Zingen: Psalm 116: 3 (OB)

2e tafel: Joh. 14: 15 – 21

Zingen: Psalm 116: 4 (OB)

3e tafel: Joh. 16: 29 – 33

Zingen: Psalm 116: 10 (OB)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Psalm 118: 10 (NB)

Zegen

zondag 26 maart 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan