Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 26 november 2017;…

zondag 26 november 2017; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 269: 1, 2 en 6 (In het begin…)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 119: 25 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 – 17

Psalm 141: 1 en 3 (OB)

Prediking: “Sprekend zijn/haar Vader” 1: de leugen haten; 2: de waarheid spreken.

Psalm 34: 1, 5 en 9 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 28: 1, 2 en 3 (De grote dag breekt weldra aan)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 28: 4 en 5 (Laat als u spreekt uw woord steeds zijn)

Zegen

zondag 26 november 2017; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk