Home > Preken > zondag 27 augustus 2017,…

zondag 27 augustus 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. A.G. Boogaard uit Rotterdam

ds-a-g-boogaard

Mededelingen

Voorzang: Lied 183: 1,2 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 33: 7 en 10

Gebed

Schriftlezing: Psalm 33

Efeziers 5: 15 – 21

Zingen: Psalm 33: 8 (Nb)

Prediking: Tekst: Psalm 33: 20,21,22

Thema: Leven door Gods trouw

Kernen:

1. Levensinstelling.

2. Levensblijdschap.

  1. Levenshoop.

Zingen: Lied 44: 1,4 en 7

Dankgebed

Collecten

Zingen: Psalm 96: 1 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 96: 6 en 9

Zegen

zondag 27 augustus 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk