Home > Preken > NBG > zondag 27 januari;…

zondag 27 januari; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Van deze dienst is helaas geen opname beschikbaar!!!!!

zondag 27 januari; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 25: 2 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 2

Lied 143: 1, 2, 3 en 4 (Genade zo oneindig groot)

Prediking: De Heilige Geest bindt samen: 1: met God; 2: met elkaar; 3: met de wereld.

Psalm 79: 5 (NB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 46: 1 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

 

 

zondag 27 januari; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk