Home > Preken > zondag 27 januari;…

zondag 27 januari; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J.  Koopman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 96: 1, 2 en 3

Stil gebed, votum en groet,

Psalm 42: 1 en 5 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 86: 6 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 300 (‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 9, 9 – 26

Psalm 150: 1 en 3 (OB)

Prediking: Thema: Jezus maakt alle dingen nieuw; 1: bekering zonder Jezus; 2: bekering met Jezus

Psalm 97: 1 en 6 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Zegen

 

zondag 27 januari; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan