Home > Preken > PASEN! > zondag 27 maart, middagdienst…

zondag 27 maart, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 93: 1, 2 en 3 (Christus onze Heer verrees)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 62: 1 en 5 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 24, 13 – 35

Psalm: Psalm 42: 1 en 3 (OB)

Prediking: Jezus ontmoet de Emmaüsgangers

Lied 192: 1 en 2 (Vreugde, vreugde, louter vreugde…)

Dankgebed

Lied 105: 1, 2 en 3 (Wees gegroet, Gij eersteling der dagen) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Zegen

zondag 27 maart, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk