Home > Preken > PASEN! > zondag 27 maart morgendienst…

zondag 27 maart 1e paasdag morgendienst om  9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 96: 1, 2 en 3 (Goddank laat iedereen het horen)

Stil gebed

Votum en Groet,

Lied 94: 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)

Lezing van Romeinen 8: 1 – 17

Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 263 (De Heer is waarlijk opgestaan)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 24: 1 – 12 en 36 – 53

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Prediking: Thema: Jezus is de opgestane Heer

Lied 98: 1, 2, 4 en 8 (Ik zeg het allen dat Hij leeft…)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 27 maart morgendienst om 9.30 uur te Westzaan