Home > Preken > advent > zondag 27 november 2016,…

Zondag 27 november 2016, middagdienst om 16.00 uur ook in Westzaan

voorganger ds. J. van Dijken

ds J van Dijken

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 4: 1, 2 ,3

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Psalm 26: 1, 2, 3 NB

gebed

Schriftlezing Mattheus 1:18-25  

Lofzang van Maria: 1, 3

Prediking tekst Mattheus 1: 21 “Jezus gegeven als Zaligmaker”

Zingen Lied 63:1,2,5

Gebed

Psalm 98: 2 OB

Geloofsbelijdenis 

Slotzang Psalm 98:3,4 OB

Zegen  

zondag 27 november 2016, middagdienst om 16.00 uur ook in Westzaan (i.v.m. de “Velsertunnelloop”)