Home > Preken > zondag 28 April 2019,…

zondag 28 April 2019, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

zondag 28 April 2019, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen.

Voorzang: Psalm 98: 1 en 4 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel (Gemeente gaat staan)

Votum en Groet (Na het amen gaat de gemeente zitten)

Lied 167: 2 en 4 (Geef vrede Heer, geef vrede)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 5: 1 – 16 en Matteüs 28: 16 – 20

Psalm 103: 2 en 7 (OB)

Prediking: Thema: Koning Jezus maakt Zich bekend: 1: aan zijn 11 leerlingen; 2 : aan de wereld

Psalm 86: 5 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 206: 1, 2 en 3 (O grote God, die liefde zijt)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 52: 7 (OB)

Zegen

zondag 28 April 2019, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan