Home > Preken > zondag 28 augustus 2016,…

zondag 28 augustus 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger kandidaat J. den Boer uit Apeldoorn

Jorne_den_Boer

orde van dienst:

 1. Mededelingen
 2. Voorzang Psalm 116: 1 en 8 OB
 3. Stil gebed
 4. Votum
 5. Zingen Psalm 36: 2 en 3 OB
 6. Wetslezing
 7. Zingen Psalm 119: 3 en 83 OB
 8. Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk
 9. Gebed
 10. Schriftlezing     Hosea 14: 2 – 9 en 1 Johannes 4: 7-5: 4
 1. Zingen Lied 262 ‘Alzo lief had God de wereld’
 2. Prediking
 3. Psalm Psalm 103: 1, 3 en 5 NB
 4. Dankgebed
 5. Collecten
 6. Slotzang Lied 171: 1, 4 en 5 ‘Van U zijn alle dingen’
 7. Zegenbede

zondag 28 augustus 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan