Home > Preken > zondag 28 februari…

zondag 28 februari middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. R. Bikker uit Aalten

Ds Rik Bikker

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang Psalm 65: 1

Stil gebed, Votum en Groet

Kinderlied liedbundel 272 : 1, 4 en 5 Jozef zoekt zijn grote broers

Gebed

Schriftlezing Genesis 45

Zingen Psalm 65: 2 en 3

Prediking

Zingen Psalm  121: 3 en 4 NB

Dankgebed

Collecte

Zingen Psalm 68: 10

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Liedbundel  230 : 1 en 5 (Beveel gerust uw wegen)

Zegen

zondag 28 februari middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk