Home > Preken > zondag 28 januari 2018,…

zondag 28 januari 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet,

Psalm 62: 1 en 4 (OB)

Lezing van de Wet

Lied 163: 1, 2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht)

Kindermoment

Kinderlied 316: Lees je Bijbel, bid elke dag…)

Gebed

Schriftlezing Markus 3: 7 – 19

Psalm 33: 6, 7 en 8 (NB)

Prediking: Jezus roept een nieuw volk: 1. Om bij Jezus te zijn; 2. Om hen uit te zenden.

Psalm 25: 2 en 7 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 134: 1 en 2 (Ga nu heen in vrede…)

Zegen

zondag 28 januari 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan