Home > Preken > zondag 28 mei 2017…

zondag 28 mei 2017 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. W. van ‘t Spijker uit Hilversum

ds w van 't spijker

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang Liedbundel 106: 1 en 2

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Gebed

Schriftlezing Johannes 16: 1-16

Psalm 145: 1 en 4 (NB)

Prediking

Liedbundel 115: 1, 2 en 3

Dankgebed

Collecten

Psalm 138: 1 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang 138: 3 en 4 (NB)

Zegen

zondag 28 mei 2017 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk