Home > Preken > zondag 28 mei 2017,…

zondag 28 mei 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. A. K. Wallet uit Schoonrewoerd

ds A K Wallet

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: SB 31:1,2.

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 8:1,4,5.

Lezing van Gods wet

Tien geb.:9

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Schriftlezing  Hebreeën 2

Psalm 123:1

Prediking Hebreeën 2 :9 Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond.

Gebed des Heeren: 3, 9.

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Gezang 184. Halleluja, eeuwig dank en ere.

Zegen

zondag 28 mei 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan