Home > Preken > zondag 28 oktober,…

zondag 28 oktober, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. Hofland uit Haarlem

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Psalm 100:1, 4 (OB)

stil gebed, votum en groet

Psalm 87 geheel (OB)

Gebed

Schriftlezing (HSV) 2 Kon. 14:23-29 en Jona 1

Psalm 139:4, 14 (NB) Waar vlucht ik voor uw aangezicht?

Prediking

Psalm Lied 143 Genade zo oneindig

Dankgebed

Psalm 67:2 (OB)

Collecten tijdens het voorspel

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 117 Heer uw licht

Zegen

zondag 28 oktober, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk