Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 29 April 2018,…

zondag 29 April 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. L.J. Koopman.

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Lied 128 (Dit is dag)

Stil gebed onder aan de kansel (Gemeente gaat staan)

Votum en Groet (Na het amen gaat de gemeente zitten)

Psalm 81: 12 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Exodus 16 en Heidelbergse Catechismus zondag 50

Zingen: Psalm 36: 2 en 3 (OB)

Prediking: Geef ons heden ons dagelijks brood; 1: Leven in vertrouwen. 2. Leven om te delen.

Psalm 90: 1, 6 en 8 (NB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 138: 1 en 4 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 129: 1 en 2 (Groot is uw trouw, o Heer)

Zegen

 

zondag 29 April 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.