Home > Preken > zondag 29 april 2018,…

Zondag 29 april 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 93: 1 en 4 (OB)

Stil gebed; votum en groet;

Psalm 119: 86 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 130: 2 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 281 (Als je bidt zal Hij je geven)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 4: 1 – 16 en Matteüs 25: 14 – 30

Psalm 68: 6 en 7 (NB)

Prediking: Eén God, één Kerk, verschillende gaven. 1. Gaven voor leiders. 2: gaven voor gemeenteleden

Lied 2: 1, 2 en 3 (Geloofd zijt Gij, God onze Heer)

Dankgebed

Collecten

Lied 2: 4 en 5 (Wat  Gij, o onze God en Heer)

Afscheid fam. Talsma

Zingen Lied 137 (Vrede zij U)

Zegen

zondag 29 april 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan