Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 29 januari 2017,…

zondag 29 januari 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 198: 1, 2, 3 en 4 (Heer, wij zijn bijeengekomen)

Stil gebed, votum en Groet

Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 18: 1 – 20 + Heidelbergse catechismus zondag 31

Psalm 80: 1 en 11 (OB)

Prediking: De twee sleutels van Gods Koninkrijk: geen stokken om te slaan, maar koorden van liefde. 1. de verkondiging van het Evangelie, 2. het beoefenen van de christelijke tucht.

Psalm 79: 3 en 5 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 197: 1 en 2 (Heer, wat een voorrecht…)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 48: 6 (OB)

Zegen

zondag 29 januari 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.