Home > Preken > zondag 29 juli 2018,…

zondag 29 juli 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. W. Nijdam uit Alblasserdam

Mededelingen

Voorzang:  Psalm  84: 5, 6

Stil gebed

Votum en groet

Zingen:  Psalm 113: 2, 4

Gebed

Schriftlezing:  II Kronieken 34: 1-7  (HSV)

Zingen:  Psalm 27: 4, 5  (N.B.)

“Zoals Gij eenmaal ……….”

Prediking over II Kronieken 34: 3a  (HSV)

Thema: “Koning Josia zoekt God”

  1. Welke God zoekt hij?
  2. Wat houdt dat zoeken in?
  3. Op welke leeftijd begint hij God te zoeken?

Zingen: Lied 178: 1, 2, 5, 6,       “Neem mijn leven, laat het, Heer ………….”

Dankgebed

Collecten

Zingen:  Psalm 86: 6

Geloofsbelijdenis

Zingen:  Lied 157: 1, 2, 3,   “Zoek eerst het Koninkrijk van God ………”

Zegen

zondag 29 juli 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk