Home > Preken > zondag 29 juli 2018…

zondag 29 juli 2018 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Voorzang: Psalm 96: 1 en 9 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,  Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 37: 1 en 8 (NB)

Lezing van Gods wet

Lied 2: 1, 3 en 5 ( Geloofd zijt Gij, God onze Heer)

Kindermoment

Kinderlied 312 (Je hoeft niet bang te zijn)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 16: 19 – 31 en Jacobus 5: 1 – 12

Psalm 72: 1 en 4 (NB)

Prediking: Thema: De Heer komt! 1. Een waarschuwing; 2. Een bemoediging.

Psalm 145: 3 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 171: 1, 4 en 5 (Van U zijn alle dingen)

Zegen

zondag 29 juli 2018 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan