Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 29 mei 2016,…

29 mei 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman 

Naamloos-3

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 84: 1 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 84: 4 en 6 (NB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Psalm 81: 12 (OB)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Hand. 4: 23 – 31 (gebeden)

Zingen: Psalm 103: 11 (OB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Hand. 2: 42 – 47

Psalm 34: 2 en 4 (OB)

Prediking: Thema: volharden in het gebed

Lied 206: 1, 2 en 3 ( O grote God, die liefde zijt)

Dankgebed

Psalm 116: 1, 10 en 11 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Kindermoment (Marieke)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 186 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

 

zondag 29 mei 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk