Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 29 mei 2016,…

29 mei 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Zingen: Psalm 36: 2 (OB)

Lezing van de Samenvatting van de Wet

Zingen: Psalm 36: 3 (OB)

Kindermoment + Kinderlied: Lied 305 (Hoger dan de blauwe luchten…)

Gebed

Schriftlezing: Hand. 2: 36 – 47

Zingen: Psalm 111: 1 en 3 (OB)

Prediking: thema: Gemeente van Jezus Christus zijn.

Zingen: Lied 143: 1, 2, 3 en 4 (Genade, zo oneindig groot)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 27: 7 (NB) (Leon haalt kleed af)

Uitnodiging

Zingen: Psalm: 103: 2 (OB)  (Leon breekt brood)

1e tafel: Hand. 4: 12 (onderwijs van de apostelen)

Zingen: Psalm 25: 2 (OB)

2e tafel: Hand. 4: 32-35  (gemeenschap)

Zingen: Psalm 133: 3 (OB)

3e tafel: Hand. 20: 7 – 12 (Breken van het brood)

Zingen: Psalm 68: 10 (OB) (ouderlingen dekken tafel toe)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 146: 1, 2 en 3 (Ik bouw op U)

Zegen

zondag 29 mei 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan