Home > Preken > bijbelboek Daniel > zondag 29 oktober 2017,…

zondag 29 oktober 2017, morgendienst om 9.30 uur in  Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 91: 1 en 5 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet,

Psalm 15: 1 en 2 (NB)

Lezing van Gods wet

Lied 160: 1, 4 en 5 (O Heer, die onze Vader zijt)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘K stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing: Daniël 6

Psalm 9: 1, 8 en 9 (NB)

Prediking: Thema: God is trouw in leven en sterven. 1 Moed om te leven; 2 Moed om te sterven.

Psalm 89: 7 (OB)

Gebed / dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie, opgestane Heer)

Zegen

Lied 141: 1, 2 en 3 (Een vast burcht)

zondag 29 oktober 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan