Home > Preken > zendingsdienst > zondag 3 April, morgendienst…

zondag 3 April, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. G. Drayer uit Ugchelen

Zondag 3 februari 2013 is in de CGK de jaarlijkse hulpverleningszondag.

orde van dienst:

Psalm 72: 1 & 2

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 90: 1. 8 & 9

Lezing van de Wet

Psalm 91: 1 & 7 NB

Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk – lied 325: Vertel het aan de mensen

Gebed

Schriftlezing  Genesis 1: 1-5 en 20-28

Psalm 24:1 & 5

Prediking

Psalm 145: 1. 2 & 7

Dankgebed

Collecten

Slotzang lied 246: 1. 2 & 4

Zegen

zondag 3 April, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan