Home > Preken > advent > zondag 3 december 2017,…

zondag 3 december 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J.  Koopman

\Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84: 1 en 6 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 42: 1 en 5 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 86: 6 en 9 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘k Stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 7

Lied 176: 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig!)

Prediking: God met ons. 1. Een teken van hoop. 2. Een teken van oordeel.

Psalm 62: 1 en 5 (NB)

Gebed / dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 63: 1, 4 en 5 (O kom, o kom, Immanuël)

Zegen

zondag 3 december 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan