Home > Preken > zondag 3 februari;…

zondag 3 februari; hulpverleningszondag; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 111: 1, 3 en 5 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet,

Psalm 81: 12 (OB)

Lezing van Gods wil (2 Korinte 8 en 9)

Lied 2: 1 en 4 (Geloofd zijt Gij. God, onze Heer)

Kindermoment

Kinderlied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 15: 29 –  39

Psalm 145: 5 en 6 (OB)

Prediking: Thema: Gods hart klopt voor alle mensen; 1: Het helpen van Jezus; 2: het helpen van zijn leerlingen

Psalm 72: 4 en 7 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 117: 1, 2 en 3 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Zegen

zondag 3 februari; hulpverleningszondag; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan