Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 3 juli 2016,…

zondag 3 Juli 2016 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 89: 1, 2 en 6 (Leer mij, o Heer)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Galaten 3: 1 – 14 + HC zondag 15

Psalm 40: 4 en 5 (OB)

Prediking: Christus lijden aan het kruis: vervloekt om ons te zegenen

Lied 84, 1, 2, 3 en 4 (Ik wil zingen van mijn Heiland)

Dankgebed

Collecten

Psalm 73: 9 en 11 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 116: 1 en 10 (OB)

Zegen

zondag 3 juli 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk