Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 3 juni 2018,…

zondag 3 juni 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 3 juni 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 62: 1 (OB)

Stil gebed; Votum en Groet

Lied 158: 1, 2, 3 en 4 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 7: 36 – 50 en HC zondag 51

Psalm 51: 1, 3 en 5 (NB)

Prediking: Gebed om vergeving; 1. Vergeving door God. 2. Vergeving van jezelf. 3. Vergeving van de ander.

Psalm 90: 1, 7 en 8 (NB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 160: 1, 4 en 5 (O Heer, die onze Vader zijt)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 48: 6 (OB)

Zegen

 

zondag 3 juni 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk