Home > Preken > zondag 3 juni 2018,…

zondag 3 juni 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 3 juni 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 29: 1 en 6 (NB)

stil gebed onder aan de kansel; votum en groet,

Psalm 81: 12 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 19: 4, 6 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 269: 1, 2, 4 en 6 ( In het begin)

Gebed

Schriftlezing: Jacobus 1, 1 – 18

Psalm 66: 4 en 10 (OB)

Prediking: Thema: Op de proef gesteld. 1: De weg van het leven; 2: de weg van de dood; 3: de gevende God.

Lied 129: 1 en 2 (Groot is uw trouw, O Heer)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 146: 1, 2 en 3 (Ik bouw op U)

Zegen

zondag 3 juni 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan