Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 3 september 2017,…

zondag 3 september 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 146: 1, 5 en 7 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 119: 61 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Genesis 4: 1 – 16 en zondag 40 HC

Psalm  94: 1 en 12 (OB)

Prediking: thema: Ons leven is een geschenk van God. 1. Een kwetsbaar geschenk. 2. Een kostbaar geschenk.

Psalm 68: 1 en 7 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 193 (Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 148: 1 en 3 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)

Zegen

zondag 3 september 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk