Home > Preken > Zondag 3 september 2017,…

Zondag 3 september 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 98: 1 en 2

Votum en Groet,

Psalm 42: 1 en 5 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 1: 1 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘K stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing: Daniël 1

Psalm 79: 1 en 5 (NB)

Prediking: Trouw aan God in een onrustige wereld

Lied 152: 1, 3, 4 en 5 (Door de wereld gaat een woord)

Gebed / dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 251: 1, 2 en 3 (Wat God doet dat is welgedaan)

Zegen

Zondag 3 september 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan