Home > Preken > zondag 30 juni 2019,…

zondag 30 juni 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

klik op het pijltje om de dienst te beluisteren…

zondag 30 juni 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds L.J. Koopman

Welkom en mededelingen.

Zingen: Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet

zingen Lied 161: 1, 2, 3 en 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)

Gebed

Schriftlezing: Genesis 4

zingen Psalm 130: 1 en 2 (OB)

Prediking: God ontmaskert slechte mensen

zingen Gebed des Heren (Gezang 5): 6, 7 en 9 ( Vergeef ons onze schulden Heer)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 72: 4 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 247: 1, 2, 3, 4 en 7  (O hoogt’ en diepte, looft nu God)

Zegen

zondag 30 juni 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk