Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 30 oktober 2016,…

zondag 30 oktober 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 62: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Zacharia 3 en HC zondag 23

Psalm 42: 1 en 3 (NB)

Prediking: Rechtvaardig voor God door Jezus alleen

Lied 20: 1, 4 en 5 (Wanneer de Heer der heren)

Dankgebed

Collecten

Gezang 5:  3 en 9 (OB) (Gebed des Heren)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God, wij loven U)

Zegen

 

zondag 30 oktober 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk