Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 30 september 2018,…

zondag 30 september 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, met viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging en nabetrachting

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 105: 1 en 5 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Lied 159: 1, 3 en 4 ( Jezus neemt de zondaars aan)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Psalm 146: 6 (OB)

Avondmaal bediening (1 tafel): Psalm 146: 9 – 10

Zingen: Psalm 146: 8 (OB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Lukas 19: 1 – 10

Psalm 34: 4 en 5 (NB)

Prediking: de Mensenzoon ontmoet een zoon van Abraham. 1 Zacheüs ontvangt Jezus met blijdschap; 2: Zacheüs deelt met de armen

Psalm 43: 4 (NB)

Dankgebed

Psalm 68: 10 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 186 (Machtig God, Sterke Rots)

Zegen

zondag 30 september 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, met viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging en nabetrachting