Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 30 september 2018,…

zondag 30 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met viering van het Heilig Avondmaal

voorganger ds. L. J. Koopman

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Stil gebed; Votum en Groet,

Zingen:  Lied 164 (Als een hert dat verlangt naar water)

Gods wil: Hebreen 4: 14 – 16

Zingen: Psalm 40: 4 (OB)

Kindermoment + Kinderlied 300: 1 en 2  (‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 19: 1 – 10

Zingen: Lied 25: 1, 2 en 3 (Een grote Hogepriester)

Prediking: thema: Gezocht, Gezien en Gered door Jezus

Zingen: Psalm 95: 4 (OB)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 52: 7 (OB)

Uitnodiging

Zingen Psalm 146: 1 (OB):

1e tafel: Psalm 146: 1 – 5

Zingen: Psalm 146: 3 (OB)

2e tafel: Psalm 146: 6

Zingen: Psalm 146: 4 (OB)

3e tafel: Psalm 146: 7 – 8

Zingen: Psalm 146: 5 (OB)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 134: 1 en 2  (Ga nu heen in vrede)     Zegen

zondag 30 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan, met viering van het Heilig Avondmaal