Home > Preken > oudejaarsdienst > zondag 31 december 2017,…

zondag 31 december 2017, Oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 31 december 2017, Oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door één van de kerkenraadsleden.

Voorzang: Psalm 91: 1 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Vreugde in het gemeente leven:

Zingen: Psalm 89: 1 (OB)

Verdriet in het gemeente leven

Zingen: Psalm 89: 19 en 8 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 3: 14 – 21

Zingen: Psalm 103: 1, 5 en 9 (NB)

Verkondiging: Thema: een gebed om vol te zijn van God. God werkt 1. in het verleden, 2. in het heden, en 3. in de toekomst.

Zingen: Lied 53: 1, 2, 3 en 4 (Laat ‘m in U blijven, groeien, bloeien)

Gebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Lied 217: 1, 2 en 3 (Woord van God dat in ’t verleden)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

zondag 31 december 2017, Oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk