Home > Preken > zondag 31 januari…

zondag 31 januari morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 146: 1, 3 en 5 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 89: 3 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 89: 13 en 19 (OB)

Kindermoment

Kinderlied: Lied 307 (Ik ben veilig in Jezus armen)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 7: 1 – 23

Psalm 147: 2 en 3 (OB)

Prediking: Thema: God heeft naar zijn volk omgezien

Psalm 98: 1 en 4 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen.

zondag 31 januari morgendienst in Westzaan