Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 31 juli , middagdienst…

zondag 31 juli , middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 116: 1, 2 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 16: 6 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 24 + Heidelbergse Catechismus zondag 17

Psalm 62: 5, 6 en 7 (NB)

Prediking: De betekenis van Jezus’opstanding

Lied 100: 1, 2, 3 en 4 (Jezus leeft en wij met Hem)

Dankgebed

Collecten

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 31 juli , middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk