Home > Preken > zondag 31 maart, middagdienst…

zondag 31 maart, middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk

klik op het pijltje om de dienst te beluisteren…

zondag 31 maart, middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P.J. den Hertog uit Amsterdam

Welkom

Zingen: Mijn hart, o Hemelmajesteit (Psalm 108 vers 1 en 2 OB)

Moment van stilte om ons te richten op God

We spreken uit dat we God nodig hebben

God groet ons

Zingen: God zij ons gunstig en genadig (Psalm 67 vers 1 en 2 NB)

We bidden tot God

Zingen: Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet (Psalm 119 vers 53 OB)

We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: Lucas hoofdstuk 15 vers 11-32

Zingen: Ja waarlijk, God is Isrel goed (Psalm 73 vers 1, 11 en 12 OB)

Woordverkondiging: Geloof alleen

We danken onze God en bidden tot Hem

Collecte

* We gaan staan *

We belijden ons geloof

Zingen: Groot is uw trouw, o Heer (Lied 129)

Zingen: Ik heb de vaste grond gevonden (Lied 147)

God zegent ons

zondag 31 maart, middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk