Home > Preken > zondag 31 maart, morgendienst…

zondag 31 maart, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? Klik hierboven op het startpijltje

zondag 31 maart, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. A. G. van der Heijden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: PSALM 146,1.2.3 OB – Prijs den HEER met blijde galmen

Persoonlijk gebed

Votum en groet

PSALM 91,1.2 NB – Heil hem wie God een plaats bereidt …

Lezing van de wil van God uit Johannes 15,12-17

PSALM 91,8 NB – Ik zal hem redden uit de nood …

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 11,1-44 – De opwekking van Lazarus

PSALM 84,6 OB – Want God, de HEER, zo goed, zo mild …

Tekstlezing: Johannes 11,25.26

Preek: De echte grens tussen leven en dood

PSALM 68,10.16 OB – Geloofd zij God met diepst ontzag!

Dankzegging en voorbeden

Collecten

LIED 239,1.3.4 – Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om!

Zegen

zondag 31 maart, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan