Home > Preken > Nederlandse geloofsbelijdenis > zondag 4 augustus 2019,…

zondag 4 augustus 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet.

Psalm 119: 42 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Galaten 5

Lied 163: 1, 2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Prediking: Thema: Jezus alleen; 1: Jezus voor mij; 2: Jezus in mij.

Psalm 133: 3 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 53: 1, 2, 3 en 4 (Laat ‘m in U blijven, groeien, bloeien)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

zondag 4 augustus 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.